การลบรอยสักคิ้ว วิธีการลบ อย่างไรบ้าง
หลังจากที่หลายคน ไปรับบริการสักคิ้วมา และไม่พอใจในทรงคิ้วของตัวเองหรือต้องการเปลี่ยนทรงคิ้วใหม่ตามเทรนหรือแก้ไขคิ้ว และหาข้อมูล ในการลบรอยสักคิ้ว ราคาในการลบคิ้วค่าใช้จ่ายต่างๆ วิธีการลบคิ้ว ในปัจจุบัน มีดังนี้
1. ลบด้วยน้ำยาเคมีเป็นวิธีที่ใช้ในสมัยก่อนปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เนื่องจากเป็นวิธีที่ค่อนข้างอันตรายและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น น้ำยาเคมีที่ใช้เช่น น้ำยาชนิดอ่อนเป็นสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนอ่อน เช่น ว่านสากเหล็ก เป็นต้น น้ำยาชนิดแรง หรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำกรด มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนรุนแรงมาก เมื่อหยดลงไปบริเวณผิวหนังแล้วจะแผ่กระจายออก ซึมลึกลงสู่ผิว อาจทำให้เป็นอันตรายไปสู่ดวงตาได้ จึง ไม่นิยมใช้ วอธีการการลบน้ำยาเคมี
2. ลบด้วยเลเซอร์เป็นการใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ เข้าไปทำให้เม็ดสีที่ลึกลงไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ่ แตกออกเป็นเม็ดเล็กแล้วอาศัยกลไกการกำจัดสิ่งแปลกปลอม ของร่างกายขจัดเอาเม็ดสีที่แตกเป็นชิ้นเล็กๆ ทางกระแสน้ำเหลืองบางส่วนอาจถูกเผาไหม้ บางส่วนถูกขับออกตามรอยแผล และบางส่วนจะถูกเซลล์ในบริเวณเดิม เก็บกินไว้จึงยังคงเห็นรอยสัก เหลือหลังการยิงเลเซอร์ในแต่ละครั้ง ในการลบรอยสักด้วยเลเซอร์ ควรทำซ้ำ 3 ถึง 7 ครั้ง
3. ลบด้วยการสักกลบ ด้วยหมึกสีสกรีน หรือสีที่ใกล้เคียงกับผิวของลูกค้าโดยช่างสักคิ้วที่ผ่านการอบรมเรียนสักคิ้วมาจะรู้วิธีการผสมสีและหมึกสีสกรีนที่ใกล้เคียงกับสีผิวจริงคล้ายกับการปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์ เป็นการปกปิดที่ไม่สามารถลบออกได้ มี 2 วิธีการดังนี้
– ลบขณะสัก หากมีการจับผิดพลาด หรือสักลายเส้นเดินออกมา สามารถแก้ไขได้เลย โดยการสะกดซ้ำที่รอยเดิม
– ลบรอยสักเดิม ในบางกรณีอาจพบเจอลูกค้า ที่มีรอยสักถาวรเดินมาก่อนแล้ว สามารถสับกลบเพื่อปกปิดรอยสักเดินได้เช่นกัน แต่จะเหมาะสำหรับรอยสักคิ้วเดิมที่มีสีไม่เข้มมาก ควรจะให้สีรอยสักเดิมจางลงก่อนแล้วจึงค่อยทำการฝังกลบ ควรทำซ้ำ 3 ถึง 5 ครั้งแล้วแต่กรณี
อย่างไรก็ตาม ก่อน เลือกใช้บริการในร้านสักคิ้ว ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียด และฝีมือ ทักษะของช่างสัก เช่น ผลงาน หรือสอบถาม จากคนที่เคยใช้บริการ หรือ รีวิวของร้านมันๆเพื่อความมั่นใจและลดความผิดพลาดหลังจากการสักคิ้วค่ะ