คิ้ว 3 มิติลายเส้นเป็นวิวัฒนาการการตกแต่งคิ้วในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เป็นรูปแบบที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

ศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้นหรือการสักคิ้ว 3 มิติลายเส้นเป็นวิวัฒนาการการตกแต่งคิ้วในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เป็นรูปแบบที่สวยงามเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยเทคนิคการเพ้นท์การใช้เครื่องสักไฟฟ้าเพื่อใช้ในการสร้างแบบสร้างลายให้ได้รูปแบบลายเส้นที่ละเอียดและสวยงามที่สุด

และอาชีพธุรกิจการสักคิ้วจึงเป็นธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการในด้านความงามและความสวยของผู้หญิงตลอดจนผู้ชาย ก็นิยมการสักคิ้วเช่นกันเนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาต่างๆของคิ้วช่วยแก้ไขคิ้วแหว่งคิ้วขาดคิ้วไม่เท่ากันหรือคิ้วดกไม่ได้รูปช่วยให้คิ้วมีระเบียบและ กรอบหน้าชัดเจนขึ้นอีกทั้งยังลดเวลาในการแต่งหน้าและ สำหรับสาวๆที่เขียนคิ้วไม่ค่อยเก่ง การสักคิ้วจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี เพราะไม่ต้องเสียเวลาเขียนอีกทั้งตื่นมายังมีคิว ทำให้ลดเวลาในการแต่งหน้าและมีหลายสถาบันที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการสักคิ้ว จึงมีการเปิดสอน หลักสูตรการเรียน

ทางสถาบันสอนการออกแบบคิ้วและการสักคิ้ว เพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพ และเปิดธุรกิจร้านสักคิ้วสำหรับคนที่สนใจทางด้านนี้ โดยเฉพาะ

รูปแบบโครงคิ้วตามธรรมชาติ จะมีความ หนาบาง ความสั้นและความยาวแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยสามารถแบ่งรูปแบบโครงคิ้วได้ 6 ลักษณะดังนี้ 1 คิ้วโก่งเป็นคิ้วที่มีจุดโกงค่อนข้างสูง 2 คิ้วโค้ง เป็นคิ้ว ที่มีจุดโก่งไม่ชัดเจน

3 คิ้วยาวเป็น คิ้วที่มีความยาวเลยลูกตาออกไป มากเกินไป

4 คิ้วสั้น เป็นคิวที่มีความยาว ความสั้นกว่าลูกตา ไม่คร่อมตา 5 คิ้วตรง เป็นคิ้วที่มีหัวคิ้วกับหางคิ้วเป็นเส้นตรง ไม่โค้งงอและไม่มีจุดโก่ง 6 คิ้วตก เป็นคิ้วที่มีหางคิ้วต่ำกว่าหัวคิ้ว แนวคิ้วลาดเทออกทางด้านข้างของใบหน้า ทั้งนี้ อาจพบโครงคิ้วในรูปแบบผสมผสาน หรือแบบอื่นๆได้อีกเช่นกัน

จะเห็นได้ว่า ลักษณะของคิ้ว ตามธรรมชาติ มีน้อยมากที่จะมีความสมบูรณ์แบบ คิ้วสวยได้รูป เข้ากับใบหน้าของแต่ละบุคคล ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงเกิด จึงเกิดการ ตกแต่งคิ้วและศาสตร์ ในด้านการสักคิ้วขึ้น เพื่อแก้ไข รูปคิ้วให้เหมาะกับใบหน้าและเสริมโหงวเฮ้ง ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะ