ภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการสักคิ้ว วิธีป้องกันผลเสียจากการสักคิ้วที่อาจเกิดขึ้นได้

การสักเป็นการสร้างรอยแผลให้กับร่างกายเพื่อให้สีเข้าไปในชั้นลึกของผิวหนังจึงอาจเกิดปัญหากับสุขภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการสักชนิดไหนก็มีโอกาสเสี่ยง และอาจเกิดผลข้างเคียงได้เสมอแต่ถ้าเราคำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงตัวผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสักคิ้วและผ่านการเรียนสักคิ้วมาแล้ว เคยเรียนรู้เทคนิคต่างๆ และฝึกฝน การสักมีฝีมือที่ชำนาญ อาจจะทำให้ภาวะการเสี่ยงจากการหลังสักคิ้วก็จะมีน้อยมาก และสาเหตุหนึ่งก็มาจากผู้รับบริการ ที่ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องภายหลังจากได้รับการสักคิ้ว อาจทำให้เกิดความเสี่ยง ได้ เช่นกัน

ความเสี่ยงที่พบได้โดยทั่วไปจากการสักคิ้ว

  1. อาการแพ้สี สีเข้มแพ้สารปรอทในสีแดงที่ใช้สัก พบได้ค่อนข้างบ่อยในอดีต แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้สารดังกล่าวกันแล้ว หรือสารเคมีที่เรียกว่า para-phenylenediamine ที่ใช้กับรอยสักชั่วคราว ก็พบว่า ทำให้เกิดผื่นแพ้ อาจเกิดกับบางคนที่มีอาการแพ้สีเท่านั้น
  2. 2. อาการแผลเป็นนูน หรือแผลคีลอยด์ แผลเป็น ที่มีเนื้อมาปิดบาดแผลมากเกินไป ทำให้แผลเป็นมีลักษณะปูดโปนเป็นก้อนนูนแข็งขนาดใหญ่กว่าแผลเป็นทั่วไปเป็นแผลจากคอลลาเจน สร้างเซลล์เส้นใย ที่มาซ่อมแซมมากผิดปกติที่มีอาการอักเสบมากจะมีโอกาสเกิดแผลเป็นนูนมากยิ่งขึ้นหรือในคนที่ชอบแคะแกะเกาแบบรุนแรง ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนก็จะเกิดแผลเป็นนูนได้เช่นกัน
  3. การติดเชื้อ ในการสักที่ไม่คำนึงถึงความสะอาด ทำให้พบการติดเชื้อจากการสักได้เช่นกัน เช่นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อทางกระแสเลือด

อย่างไรก็ตามในการสักคิ้วจำเป็นอย่างยิ่งต้อง มีความเชี่ยวชาญและความรู้เทคนิคต่างๆในด้านนี้ โดยเฉพาะ ไม่ใช่ว่าต้องการสักแล้วสามารถไปซื้ออุปกรณ์จากร้านขายอุปกรณ์สักคิ้วมาฝึกสักเองได้เลยโดยที่ขาดผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำหรือขาดเทคนิค ขั้นตอนสำคัญต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายหรือผลความเสี่ยงที่จะตามมามากมาย และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ จะมีขั้นตอน การใช้และการดูแลที่ถูกต้อง และการป้องกันภาวะ ความเสี่ยงจากการสักคิ้ว เช่นทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ ทุกครั้งและมีการเปลี่ยนเข็มหลังจากที่ใช้สระ ทุกครั้งและมีการฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังก่อนการสัก หลังจากสักแล้วควรแนะนำผู้รับบริการสั่งให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อให้ สีของคิ้วติดทนและลดภาวะความเสี่ยงหลังจากการสักคิ้วด้วยค่ะ