Post Grid lazy load
ลักษณะรูปหน้าต่างๆ และรูปแบบทรงคิ้วที่เหมาะสมกับใบหน้า หน้ารูปไข่ คือ ใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ มีรูปโครงหน้าเรียวเป็นวงรีพอดี มีส่วนโค้งของโครงหน้าเหมือนรูปไข่ไม่มีเหลี่ยม ไม่กลมอูมบริเวณคาง ขากรรไกรถือเป็นรูปหน้าที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะรูปหน้าอื่นๆ มีความต้องการแก้ไขรูปหน้าเพื่อให้ใกล้เคียงกับรูปไข่ โครงค
คิ้วและความสำคัญของคิ้ว รวมไปถึงการสักคิ้วเพื่อแก้ไขโครงคิ้วให้เหมาะสมกับใบหน้า คิ้ว มีลักษณะเป็นเส้นขนที่ละเอียดอ่อนที่ขึ้นเรียงตัวกันเป็นแนวจนมองเห็นเป็นขอบเขตของคิ้วได้ ตำแหน่งของคิ้วอยู่บริเวณหน้าผากเหนือดวงตาทั้งสองข้าง สีของคิ้วจะเป็นสีเดียวกับสีผมและสีของขนตา โดยมากจะมีสีเข้มกว่าขนเล็กๆที่ปกค
   เทคนิคแก้ไขการเขียนคิ้วที่ใช้เวลานาน และเทคนิคการเขียนคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติ การเขียนคิ้วมีหลากหลายรูปแบบหลายทรง ที่หลายคนนิยมวาดโครงคิ้วที่สวยงามและการออกแบบทรงคิ้วให้เข้ากับรูปหน้าและให้ได้สัดส่วนนั้นต้องประเมินจากรูปหน้าของลูกค้าก่อนเพราะว่าคิ้วที่ออกแบบจะเหมาะสมกับทรงใบหน้าแบบไหนมากท
 การออกแบบคิ้วตามประเภทของรูปหน้า ให้เหมาะสมและเสริมโหงวเฮ้ง ประเภทของรูปหน้าจะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้างของแต่ละบุคคล ก่อนการออกแบบโครงคิ้ว ช่างสักคิ้วที่ผ่านการเรียนสักคิ้วมาจะมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบคิ้วให้เข้ากับรูปหน้าและเหมาะสมให้รับกับใบหน้าของลูกค้ามากที่สุดโดยทั่วไปรูปหน้าของคนเรา
ความเป็นมาของการสัก ในอดีตจนถึงปัจจุบันและวิวัฒนาการการใช้สีในการสัก จนมาเป็นรูปแบบการสักคิ้ว การสักในประเทศไทยมีมาแต่สมัยโบราณ ดังปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนและวรรณกรรมอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อยู่ยงคงกระพัน แต่การสักมักมองว่าเป็นไปในด้านลบเสียมากกว่า มักถูกมองว่าเป็นนักเลงเนื่องจากในอดี
การสักคิ้วสำหรับผู้ชายในปัจจุบัน เน้นลายเส้นให้ดูเป็นธรรมชาติ ในปัจจุบันผู้ชายก็นิยมการสักคิ้วเช่นกัน เพราะการแก้ไขโครงคิ้วในปัจจุบันได้รับความนิยมทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะนิยมสักคิ้วเฉพาะผู้หญิงถ้าหากผู้ชายสักคิ้วจะดูแปลกและดูเป็นการเพ่งเล็งเป็นจุดสังเกต แต่ว่าในปัจจุบันตลาดความสวย