ประเภทของการสักคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติ

ประเภทของการสักคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติ

การสักคิ้วถาวรเป็นการสักคิ้วที่มีมานานแล้วนะคะและถือเป็นการเริ่มต้นของการสักคิ้ว ที่ออกมาดูสวยเป็นทรงแต่ข้อเสียของคิ้วถาวรก็คือคิ้วจะเขียนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากรูปแบบของการสักทึบเหมือนการวาดและระบายสีนั้นเองค่ะ ก่อนที่จำการสักคิ้วนั้น ผู้ที่สักต้องเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์สักคิ้วก่อนนะค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างใช้งานยังไง และต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทรงคิ้วก่อนนะค่ะ เพราะทรงคิ้วของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะควรที่จะทำการเรียนสักคิ้วก่อนนะค่ะเพราะครูผู้สอนนั้นสอนให้ทุกอย่างเกี่ยวกับการสักคิ้วค่ะ ที่BSA รามคำแหง26/2 นะค่ะการสัก 3 มิติเริ่มเป็นที่นิยมและรู้จักกันมากขึ้นในปัจจุบันนะคะเนื่องจากเป็นการสักเหมือนกันเขียน เป็นเส้นขนเสมือนเส้นขนคิ้วจริงชื่อที่ได้จึงที่ดูเป็นธรรมชาติกว่านะคะปัจจุบันนอกจากผู้หญิงแล้วยังมีผู้ชายได้ทำการสักคิ้ว 3 มิติเป็นจำนวนมากขึ้นและเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะช่วยแก้ปัญหาคิ้วบางคิ้วไม่เป็นทรงคิ้วแหว่งและคิ้วไม่ได้รูปอย่างเป็นธรรมชาติช่วยให้ดูมีใบหน้าที่อ่อนยาวและดูเข้มขึ้นค่ะ