เรียนสักคิ้วแบบมาตรฐานของทางร้าน

เรียนสักคิ้วแบบมาตรฐานของทางร้าน

การสักคิ้ว 3 มิตินั้นแตกต่างจากการสักคิ้วสไลด์ คิ้ว 3 มิติ จะเน้นความเป็นธรรมชาติ ดูแล้ว เหมือนมีขนคิ้วที่หนาและเข้มขึ้น เฉดสีที่ใช้ในการสักคิ้วนั้นเราจำเป็นจะต้องมีหลายเฉดสี เพราะเส้นขนคิ้วขนาดของขนคิ้วของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากันซึ่งทำให้เฉดสีโดยรวมนั้นแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่แล้วการสักคิ้ว 3 มิติจะนิยมใช้สีสักคิ้วที่เข้ม เช่น สีน้ำตาลเข้ม แต่จะไม่นิยมเหมาะสมกับโครงหน้าและรูปหน้าของลูกค้าแต่ละคน เพราะคิ้วที่สวยงามที่สุดคือคิ้วที่เข้ากับรูปหน้าของลูกหน้ามีความสมดุลกับรูปหน้าไม่ดูหลอกจนเกินไป ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมาเป็นช่างสักคิ้วนั้นจะต้องแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ การเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนการสักคิ้วการวิเคราะห์รูปหน้าลูกค้า อีกทั้งในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกอย่างนี้ โรงเรียนสอนสักคิ้วจะสอนให้อย่างละเอียดช่างสักคิ้วทุกคนจำเป็นต้องเรียนสักคิ้ว เพราะนอกจากจะทำให้ เรา สามารถ วิเคราะห์ ออกแบบ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้นอกจากเราจะสักคิ้วเก่งแล้วนั้น ช่างสักคิ้วที่เก่งจะต้องสามารถลบคิ้วหรือแก้งานคิ้วเดิมได้ ซึ่งงานลบคิ้วก็จะมีหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละบุคคล