การแข็งตัวของเลือดมีผลต่อการสักคิ้วไม่ควรสักคิ้ว

การแข็งตัวของเลือดมีผลต่อการสักคิ้วไม่ควรสักคิ้ว

การแข็งตัวของเลือด เกิดจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเลือด ได้แก่เกร็ดเลือด น้ำเลือดหรือพลาสมา ในเลือดจะมีสารที่มีส่วนทำให้เลือดแข็งตัวคือ โปรตีนไฟบริโนเจนหากเกิดบาดแผลขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ตามธรรมชาติ จะมีการสร้างสิ่งที่ป้องกันการรั่วไหลของเลือดโดยไม่จำเป็นสิ่งนั้นก็คือกลไกการห้ามเลือด เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นที่ผิวหนัง และมีเลือดไหลออกมาร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยา ทำให้เลือดหยุดไหล โดยมีการแข็งตัวของเลือดเรียนสักคิ้ว เพื่อดูรอยแตกของเส้นเลือด สำหรับใครที่มีอาการเกี่ยวกับเลือดดังที่กล่าวมาข้างต้นและต้องการ ที่จะสักคิ้ว ควรปรึกษาแพทย์หรือ หาข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากช่างสักคิ้วที่เคยผ่านการอบรมจากสถาบันการเรียนสักคิ้วมาแล้วก็ตาม อาจจะมีข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นการหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า จึงเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดค่ะ