บทความสักคิ้ว สาระน่ารู้เกี่ยวกับคิ้วสามมิติ หกมิติ และความงาม

มีเทคนิคการเลือกใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มีเทคนิคการเลือกใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงติดทนมากกว่าคิ้ว 3 มิติ เป็นเท่าตัว สำหรับความเหมือ…

คิ้วถาวรแบบก่อนหรือการสไลด์คิ้ว

คิ้วถาวรแบบก่อนหรือการสไลด์คิ้ว สไลด์คิ้วก็มีความชอบกันอย่างยิ่ง ก็จะดูเป็นปื้นๆ หนาๆประดุจดังใช้ดิน…

เรียนสักคิ้วแบบมาตรฐานของทางร้าน

เรียนสักคิ้วแบบมาตรฐานของทางร้าน การสักคิ้ว 3 มิตินั้นแตกต่างจากการสักคิ้วสไลด์ คิ้ว 3 มิติ จะเน้นคว…

การเลือกร้านสักคิ้วเลือกอย่างไรให้ดีมีคุณภาพ

การเลือกร้านสักคิ้วเลือกอย่างไรให้ดีมีคุณภาพ ปัจจุบันนี้มีผู้ที่สนใจการสักคิ้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ทำใ…

ประเภทของการสักคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติ

ประเภทของการสักคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติ การสักคิ้วถาวรเป็นการสักคิ้วที่มีมานานแล้วนะคะและถือเป็นการเริ่…

การเลือกดินสอเขียนคิ้ว มีเทคนิค อย่างไรให้ เขียนคิ้วออกมาแล้วสีคิ้ว

การเลือกดินสอเขียนคิ้ว มีเทคนิค อย่างไรให้ เขียนคิ้วออกมาแล้วสีคิ้วการมีรูปทรงคิ้วที่สวยงามรับกับใบห…

การเลือกสถานที่เรียนสักคิ้ว  ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

การเลือกสถานที่เรียนสักคิ้ว  ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ในแต่ละสถาบันระยะเวลาการเรียนจะแตกต่างกันไป มีทั้ง…

เครื่องสักที่มีคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย การสักคิ้วลายเส้น

เครื่องสักที่มีคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย การสักคิ้วลายเส้น ปัจจุบันนี้ ช่างสักคิ้ว ร้านสักคิ้ว มีเยอะ…

การสักคิ้วนั้นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นสักคิ้วเลย

การสักคิ้วนั้นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นสักคิ้วเลย การสักคิ้วนั้นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการเริ่ม…

การออกแบบโครงคิ้วหรือทรงคิ้วให้เหมาะกับใบหน้า

การออกแบบโครงคิ้วหรือทรงคิ้วให้เหมาะกับใบหน้า ในการสักคิ้วนั้นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นสักคิ้…