การสักคิ้วเป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องควบคุมด้วยช่างมืออาชีพที่จบหลักสูตรการเรียนสักคิ้ว

การสักคิ้วเป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องควบ […]

Read More

 ประเภทการสักคิ้วลายเส้นแบบ 3 มิติ ที่ใช้อุปกรณ์รูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับลักษณะคิ้วต่างๆ

 ประเภทการสักคิ้วลายเส้นแบบ 3 มิติ ที่ใช […]

Read More

สิ่งสำคัญสำหรับช่างสักคิ้วในการซักประวัติก่อนทำการสักคิ้วที่ไม่ควรมองข้าม

สิ่งสำคัญสำหรับช่างสักคิ้วในการซักประวัต […]

Read More

การสักคิ้วนั้น เป็นการแก้ไขโครงคิ้วให้สวยงาม ที่มีมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

การสักคิ้วนั้น เป็นการแก้ไขโครงคิ้วให้สว […]

Read More

เทคนิคเขียนคิ้วให้เข้ากับรูปหน้า สิ่งที่สาวๆที่รักสวยรักงามควรรู้

เทคนิคเขียนคิ้วให้เข้ากับรูปหน้า สิ่งที่ […]

Read More

การออกแบบทรงคิ้วและความเหมาะสม กับใบหน้าลูกค้าและวิธีการแก้ไขปัญหาคิ้วโก่งและคิ้วตรง

การออกแบบทรงคิ้วและความเหมาะสม กับใบหน้า […]

Read More

การสักคิ้ว 3 มิติจะมีดีกว่าคือสักเสมือนเป็นขนคิ้ว คือสักให้เป็นเส้นๆ ดูเป็นธรรมชาติ

การสักคิ้ว 3 มิติจะมีดีกว่าคือสักเสมือนเ […]

Read More

ก่อนที่จะเปิดร้านสักคิ้ว จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร ให้ธุรกิจไปได้ดี

ก่อนที่จะเปิดร้านสักคิ้ว จะต้องมีการเตรี […]

Read More

สำหรับข้อควรระวัง ก่อนทำการสักคิ้ว ความเสี่ยงที่พบได้โดยทั่วไปจากการสักคิ้ว

สำหรับข้อควรระวัง ก่อนทำการสักคิ้ว ความเ […]

Read More

การออกแบบทรงคิ้วให้เข้ากับรูปหน้าและให้ได้สัดส่วน และทรงคิ้วในปัจจุบันที่ได้รับความนิยม

การออกแบบทรงคิ้วให้เข้ากับรูปหน้าและให้ไ […]

Read More

คิ้วและความสำคัญของคิ้ว รวมไปถึงการสักคิ้วเพื่อแก้ไขโครงคิ้วให้เหมาะสมกับใบหน้า

คิ้วและความสำคัญของคิ้ว รวมไปถึงการสักคิ […]

Read More

   เทคนิคแก้ไขการเขียนคิ้วที่ใช้เวลานาน และเทคนิคการเขียนคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติ

   เทคนิคแก้ไขการเขียนคิ้วที่ใ […]

Read More

ความเป็นมาของการสัก ในอดีตจนถึงปัจจุบันและวิวัฒนาการการใช้สีในการสัก จนมาเป็นรูปแบบการสักคิ้ว        

ความเป็นมาของการสัก ในอดีตจนถึงปัจจุบันแ […]

Read More